O webu

O webu Novinky Provozní vozy Vyřazené vozy Plán linek Ceník Kontakt

Vítejte na mém webu
Tento web obsahuje základní informace o autobusech, provozu a tarifu znojemské městské hromadné dopravy.
Nejedná se o oficiální informace od společnosti ZDS-Psota, společnosti KORDIS JMK či města Znojma.
Autor webu nenese žádnou odpovědnost za případné nesprávné či neúplné informace na tomto webu uvedené.

Městská hromadná doprava ve Znojmě
Znojemská městská hromadná doprava je tvořena 7 autobusovými linkami – 5 denními (801–805) a 2 nočními
(808, 809). Jejich provoz zajišťuje Znojemská dopravní společnost PSOTA. Její městské vozy lze snadno poznat
podle výrazné rudé barvy. Každý všední den jezdí na městských linkách celkem 19 vozů, o víkendech pak 5 vozů.
Obvykle jsou vypravovány pouze nízkopodlažní vozy pro snadnější nástup pohybově omezených cestujících.
 
MHD Znojmo je stejně jako ostatní MHD v Jihomoravském kraji (JMK) součástí Integrovaného dopravního
systému JMK (IDS JMK), tudíž se řídí jeho Tarifem a Smluvními přepravními podmínkami. Znojmo se nachází
v tarifní zóně 800 a k přepravě se zde užívá především městská úseková jízdenka (viz Ceník). Do vozů
se nastupuje výhradně předními dveřmi.